About Us

go to this web-site Scientometrics for Vietnam ( read more Trắc lượng khoa học Việt Nam, viết tắt là S4VN) là một dự án nhằm cung cấp thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học của các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở nghiên cứu khoa học tại Việt Nam. Hiện tại, dữ liệu của dự án được khai thác chủ yếu từ nguồn dữ liệu thuộc Web of Science do Viện Thông tin khoa học (Institute of Scientific Information – ISI) cung cấp.

Mục tiêu của S4VN là góp phần minh bạch hoá kết quả hoạt động khoa học tại Việt Nam thông qua việc cung cấp những dữ liệu đáng tin cậy và có khả năng đối sánh cao, hướng đến đối tượng độc giả là các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách, các nhà lãnh đạo tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu khoa học, và những người quan tâm đến lĩnh vực trắc lượng khoa học nói chung.


Thành viên dự án S4VN

Trần Danh Nhân Huỳnh Hữu Hiền Hiệp Phạm

Ý kiến đánh giá về dự án S4VN

     Nhóm S4VN đã xây dựng được một cơ sở dữ liệu thông tin khoa học với những dữ liệu khách quan về hiệu quả của các hoạt động nghiên cứu và triển khai trong các lĩnh vực khoa học khác nhau của Viêt Nam, rất cần được tham khảo rộng rãi trong cộng đồng khoa học nước nhà, bao gồm cả những ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Giới quản lý truyền thông khoa học và công nghệ rất nên vào cuộc trực tiếp hỗ trợ và quảng bá dự án startup này của các bạn trẻ. — GS.TS. Đào Tiến Khoa, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (xem thêm ở [1]).

     Hiện tại, giáo dục đào tạo (đặc biệt đào tạo trình độ cao) và KHCN nước ta đang đứng trước những thách thức và đòi hỏi lớn về đổi mới để bắt kịp nhu cầu phát triển KT-XH cũng như theo kịp trình độ quốc tế, vì vậy rất cần những chính sách tốt, cập nhật theo xu thế chung của thế giới nhưng phải phù hợp với thực trạng tại Việt Nam. Trong quá trình làm chính sách, các số liệu thống kê đầy đủ, tin cậy và hiện đại theo chuẩn mực thế giới là thông tin quan trọng để tìm ra câu trả lời cho các vấn đề căn bản: ta đang ở đâu, có những thế mạnh nào, tương quan so sánh với các nước khu vực ra sao? Vì vậy, tôi đánh giá rất cao nỗ lực và sự tâm huyết của nhóm trong thống kê và so sánh công bố công trình khoa học quốc tế (bài báo ISI) của Việt Nam theo các phân ngành với các nước trong khu vực.PGS.TS. Tạ Hải Tùng, Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ định vị sử dụng vệ tinh tại Đông Nam Á (NAVIS), Đại học Bách khoa Hà Nội (xem thêm ở [1]).

     Sự ra đời của Dự án rất có ý nghĩa trong nâng cao chất lượng khoa học ở Việt Nam. Một số nhà khoa học xã hội thường cho rằng ngành khoa học này của nước ta có “đặc thù” và “nhạy cảm” để lý giải cho sự non yếu. Thực chất, nhiều cơ quan thuộc khoa học xã hội đã thiếu chiến lược hội nhập để đạt chuẩn quốc tế. Bởi vậy, các tổ chức và nhà khoa học nên tham khảo các thông tin này. Ngoài ra, từ ý tưởng của dự án này, nên mở rộng, có những thống kê khác về trắc lượng khoa học của các đề tài cấp bộ, cấp nhà nước.PGS.TS. Vương Xuân Tình, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (xem thêm ở [1]).

_____________________
Nguồn trích dẫn:
[1] http://tiasang.com.vn/-quan-ly-khoa-hoc/s4vn-huong-toi-gop-phan-minh-bach-hoa-moi-truong-hoc-thuat-9699

Note: Website đang trong quá trình hoàn thiện nên xin mời bạn đọc vui lòng truy cập fanpage Scientometrics for Vietnam để theo dõi các nội dung cập nhật hàng tuần.