(ISI in Science Policies) – Phần 2: Quy định công bố ISI tại một số chương trình đào tạo tiến sĩ tại Việt Nam

order Pregabalin online ISI VỚI CHÍNH SÁCH KHOA HỌC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM – Phần 2: Quy định công bố ISI tại một số chương trình đào tạo tiến sĩ tại Việt Nam


Từ chỗ dừng ở mức độ khuyến khích, một số chương trình đào tạo, tài trợ nghiên cứu ở Việt Nam đã chuyển sang bước khắt khe hơn: yêu cầu bắt buộc người học hoặc người thụ hưởng kinh phí đề tài phải có công bố quốc tế như là một điều kiện để hoàn thành chương trình.

Tại phần 2 của chuỗi bài ISI VỚI CHÍNH SÁCH KHOA HỌC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM này, S4VN xin giới thiệu một số chương trình đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam đang áp dụng điều khoản này:

Seroquel cheap 1. Chương trình đào tạo tiến sĩ bằng Tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, bắt đầu triển khai từ cuối 2015. Khoá đầu của chương trình tuyển được 14 nghiên cứu sinh. Để tốt nghiệp, nghiên cứu sinh bắt buộc phải công bố 02 bài báo trong đó có 01 bài thuộc danh mục SSCI hoặc ESCI. Phát biểu tại lễ khai giảng khoá đầu của chương trình, Hiệu trưởng Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đông Phong, hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP HCM nhấn mạnh: “Chương trình chỉ dành cho người ham học, ham nghiên cứu và trở thành nhà nghiên cứu khoa học ở các trường đại học, viện nghiên cứu trong tương lai. Chương trình không dành cho những người chỉ để lấy bằng tiến sĩ đại học kinh tế để làm cơ quan quản lý, làm những việc không có tính chất nghiên cứu”. Bạn đọc có thể xem thêm thông tin về chương trình tại đây.

Hình kèm theo dưới đây là thứ hạng của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trong TOP 15 CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM VỀ CÔNG BỐ ISI (2011-2015) do S4VN thu thập dữ liệu và thống kê từ Web of Science.

UEH

femme africaine toulouse rencontre 2. Chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết quốc tế với Đại học Canergie Melon, chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Duy Tân, bắt đầu triển khai từ giữa năm 2013. Chương trình bao gồm 9 học phần chuyên đề; luận án được 1 giáo sư trong nước và 1 giáo sư nước ngoài đồng hướng dẫn. Để tốt nghiệp, nghiên cứu sinh phải có 01 bài báo đăng trên tạp chí ISI. Bạn đọc có thể xem thêm thông tin về chương trình tại đây.

Hình kèm theo dưới đây là thứ hạng của Trường Đại học Duy Tân trong TOP 15 CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM VỀ CÔNG BỐ ISI (2011-2015) do S4VN thu thập dữ liệu và thống kê từ Web of Science.

DTU

https://mincarelli.fr/5865-dtf47229-les-meilleurs-sites-de-rencontre-francophone.html 3. Chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết quốc tế với Đại học California tại Berkeley, chuyên ngành Vật liệu cấu trúc nano và phân tử tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP. HCM, tuyển sinh năm 2016. Đây là chương trình cấp học bổng toàn phần dành cho nghiên cứu sinh; đồng thời, nếu đạt kết quả xuất sắc, nghiên cứu sinh sẽ được cấp học bổng du học tại Berkeley hoặc một số đối tác khác của Trường. Để tốt nghiệp, nghiên cứu sinh cần phải có 01 bài đăng trên tạp chí ISI với vai trò tác giả chính. Bạn đọc có thể xem thêm thông tin về chương trình tại đây.

Hình kèm theo dưới đây là thứ hạng của Đại học Quốc Gia TP. HCM trong TOP 15 CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM VỀ CÔNG BỐ ISI (2011-2015) do S4VN thu thập dữ liệu và thống kê từ Web of Science.

VNUHCM

Nếu độc giả còn biết chương trình đào tạo nào khác ở Việt Nam cũng yêu cầu học viên phải có bài báo công bố ISI, xin vui lòng chia sẻ cùng S4VN và các độc giả khác để thêm thông tin. 

Nhóm dự án S4VN (Trắc lượng Khoa học Việt Nam)
_____________________
Disclaimer: Chúng tôi lưu ý thứ tự của từng trường trong các bảng ở hình này chỉ phản ánh vị trí của trường đó theo tên chỉ số tương ứng; ngoài ra, không đại diện cho bất kỳ chỉ số/thông tin nào khác. Đồng thời, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự suy diễn ý nghĩa nào khác ngoài các chỉ số đã nêu trong hình này.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các phương pháp tiếp cận của S4VN tại đây.

#Đại học Quốc Gia TP. HCM#ISI in Science Policies#Trường ĐH Duy Tân#Trường ĐH Kinh Tế TP. HCM

Comments by other social accounts