(Special Issues) – Cơ sở dữ liệu Web of Science (ISI) và các danh mục tạp chí SCI, SCI-E, SSCI, A&HCI và ESCI

check this SỐ ĐẶC BIỆT – Cơ sở dữ liệu Web of Science (ISI) và các danh mục tạp chí SCI, SCI-E, SSCI, A&HCI và ESCI


buy cheap Pregabalin online LỜI GIỚI THIỆU

Nhân dịp kỷ niệm tròn 1 năm ngày Dự án Trắc lượng khoa học Việt Nam (Scientometrics for Vietnam) ra đời, S4VN xin gửi đến quý độc giả bài thống kê tổng quan về Cơ sở dữ liệu Web of Science (ISI) và các danh mục tạp chí thành phần, bao gồm các danh mục SCI, SCI-E, SSCI, A&HCI, và ESCI. Bài thống kê tổng quan này sẽ cung cấp một góc nhìn đầy đủ hơn về sự khác biệt cũng như vai trò của từng danh mục tạp chí thành phần của Cơ sở dữ liệu Web of Science (ISI), vốn đã dần quen thuộc với đời sống học thuật ở nước ta trong một vài năm gần đây, nhưng đôi khi vẫn làm chúng ta lẫn lộn.

robot building dating chicago CƠ SỞ DỮ LIỆU WEB OF SCIENCE

Cơ sở dữ liệu Web of Science (tiền thân là Cơ sở dữ liệu ISI Web of Knowledge) là một cơ sở dữ liệu khoa học cung cấp thông tin về các danh mục tạp chí uy tín trên thế giới được xét duyệt và quản lý bởi Viện thông tin khoa học (Institute of Scientific Information) [1]. Các danh mục tạp chí trong cơ sở dữ liệu này đã được mở rộng từng bước theo thời gian [2], cụ thể:

  • Năm 1964, danh mục Science Citation Index (SCI) chính thức ra đời và đi vào hoạt động; sau này, được mở rộng kèm bản điện tử thành danh mục Science Citation Index http://www.lafermedesmielles.fr/45805-dtf69516-rencontre-femme-hyeres.html  – Expanded (SCI-E). Danh mục này hiện tại tập trung cung cấp các dữ liệu khoa học của hơn 8.500 tạp chí khoa học hàng đầu về 150 lĩnh vực thuộc khoa học tự nhiên và kỹ thuật [3].
  • Năm 1956, danh mục  Social Science Citation Index (SSCI) chính thức ra đời và bổ sung vào cơ sở dữ liệu WoS. Danh mục này hiện tại tập trung cung cấp các dữ liệu khoa học của hơn 3.000 tạp chí khoa học hàng đầu về 50 lĩnh vực thuộc khoa học xã hội [4].
  • Năm 1975, danh mục Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) chính thức ra đời và bổ sung vào cơ sở dữ liệu WoS. Danh mục này hiện tại tập trung cung cấp các dữ liệu khoa học của hơn 1.700 tạp chí khoa học hàng đầu về các lĩnh vực thuộc khoa học nghệ thuật và nhân văn [5].
  • Và gần đây nhất, cuối năm 2015, danh mục Emerging Sources Citation Index (ESCI) chính thức đi vào hoạt động và bổ sung vào cơ sở dữ liệu WoS. Việc mở rộng danh mục này nhằm phản ánh toàn cảnh hoạt động nghiên cứu khoa học toàn cầu đang ngày được gia tăng nhanh chóng. ESCI được xem là một phần của quy trình lựa chọn nghiêm ngặt đối với các danh mục tạp chí uy tín lâu đời (SCIE, SSCI và A&HCI, hay thường được gọi là các danh mục tạp chí ISI). ESCI gia tăng sự hiện diện của các tạp chí đang trong quá trình xét chọn để được xếp chỉ mục vào các danh mục tạp chí có uy tín cao như SCIE, SSCI và A&HCI [6].

Tính đến ngày 25/10/2016, kết quả thống kê của S4VN (dựa trên dữ liệu được cung cấp bởi Thomson ISI) cho thấy tổng số lượng tạp chí được chọn chỉ mục trong mỗi danh mục thuộc CSDL Web of Science cụ thể như sau [*]:

  • Danh mục SCI-E bao gồm tổng cộng 8.864 tạp chí (chiếm 49% số tạp chí trong CSDL Web of Science), trong đó có 3.745 tạp chí được chọn chỉ mục trong danh mục SCI (chiếm 42% số tạp chí trong danh mục SCI-E).
  • Danh mục SSCI bao gồm tổng cộng 3.245 tạp chí (chiếm 18% số tạp chí trong CSDL Web of Science).
  • Danh mục A&HCI bao gồm tổng cộng 1.778 tạp chí (chiếm 10% số tạp chí trong CSDL Web of Science).
  • Danh mục ESCI bao gồm tổng cộng 5.121 tạp chí (chiếm 29% số tạp chí trong CSDL Web of Science).

THỐNG KÊ TRÙNG LẶP GIỮA CÁC DANH MỤC TẠP CHÍ THUỘC CSDL WEB OF SCIENCE

Thống kê mức độ trùng lặp chung giữa các danh mục

Hình dưới đây sẽ mô tả phân bố của các danh mục tạp chí của CSDL Web of Science kèm theo các phần trùng lặp giữa các danh mục này:

si_03_wos_journals_1

Thống kê mức độ trùng lặp giữa hai danh mục SSCI và SCI-E

Căn cứ kết quả thống kê, phần trùng lặp giữa 2 danh mục chiếm 19% tổng số tạp chí thuộc danh mục SSCI và chiếm 7% tổng số tạp chí thuộc danh mục SCI-E, cụ thể:

si_03_wos_journals_003

Thống kê mức độ trùng llặp giữa hai danh mục A&HCI và SCI-E

Căn cứ kết quả thống kê, phần trùng lặp giữa 2 danh mục chiếm 4% tổng số tạp chí thuộc danh mục A&HCI và chiếm 1% tổng số tạp chí thuộc danh mục SCI-E, cụ thể:

si_03_wos_journals_4

Thống kê mức độ trùng lặp giữa hai danh mục A&HCI và SSCI

Căn cứ kết quả thống kê, phần trùng lặp giữa 2 danh mục chiếm 21% tổng số tạp chí thuộc danh mục A&HCI và chiếm 12% tổng số tạp chí thuộc danh mục SSCI, cụ thể:

si_03_wos_journals_05

*Ghi chú: Vì các danh mục có phần trùng lắp nên nếu cộng tổng các phần sẽ lớn hơn 100%. 

Nhóm dự án S4VN (Trắc lượng Khoa học Việt Nam)
_____________________
Tài liệu Tham khảo:
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Web_of_Science
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Science_Citation_Index
[3] http://thomsonreuters.com/en/products-services/scholarly-scientific-research/scholarly-search-and-discovery/science-citation-index-expanded.html
[4] http://thomsonreuters.com/en/products-services/scholarly-scientific-research/scholarly-search-and-discovery/social-sciences-citation-index.htm
[5] http://thomsonreuters.com/en/products-services/scholarly-scientific-research/scholarly-search-and-discovery/arts-humanities-citation-index.html
[6] http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/esci/

#Web of Science

Comments by other social accounts