http://apanda.org/56071-dts70518-citas-online-valderrueda.html December 7, 2015 by Danh-Nhan Tran

(Top University in Research) – Phần 6: Phân ngành Khoa học xã hội & Khoa học vật liệu

order Lyrica samples TOP 15 CƠ SỞ GD ĐH VIỆT NAM VỀ CÔNG BỐ QUỐC ISI GIAI ĐOẠN 2011-2015 – Phần 6: Phân ngành Khoa học xã hội – Không chuyên sâu & Khoa học vật liệu


Tiếp theo các phần trước về Top 15 cơ sở GD ĐH Việt Nam về công bố ISI giai đoạn 2011-2015 (01/01/2011-26/10/2015), tại Phần 6 này chúng tôi tiếp tục công bố kết quả với phân ngành Khoa học xã hội – Không chuyên sâu & Khoa học vật liệu.

Top15_Categories_Part4

 

NOTE:
– Dữ liệu cho năm 2015 vẫn được Web of Science cập nhật đủ.
– Các bạn có thể xem hình với độ nét lớn ở địa chỉ: https://goo.gl/XTJqU2
– Các bạn quan tâm đến danh sách phân ngành, các chỉ số được lựa chọn, quy trình và phương pháp thu thập dữ liệu, xin vui lòng đọc thêm ở mục Methodology.

http://bakedbyjosephine.com/3bh0bjk298d6743d4a3_7uc04n6 Nhóm dự án S4VN (Trắc lượng Khoa học Việt Nam)

Disclaimer: Chúng tôi lưu ý thứ tự của từng trường trong các bảng ở hình này chỉ phản ánh vị trí của trường đó theo tên chỉ số tương ứng; ngoài ra, không đại diện cho bất kỳ chỉ số/thông tin nào khác. Đồng thời, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự suy diễn ý nghĩa nào khác ngoài 3 chỉ số đã nêu trong hình này.

Bạn đọc có thể thảo luận về bài viết này trên fanpage http://casapalabre.be/15192-dtf52382-recherche-femmes-divorcees.html Scientometrics for Vietnam tại đây.

#MaterialsScience#SocialSciences#Top Universities in Research

Comments by other social accounts