https://www.greenerdailylife.com/644-ph18576-chloroquine-medicine-in-india.html December 14, 2015 by Danh-Nhan Tran

(Top University in Research) – Phần 8: Phân ngành Khoa học nông nghiệp & Dược – độc chất học

page TOP 15 CƠ SỞ GD ĐH VIỆT NAM VỀ CÔNG BỐ QUỐC ISI GIAI ĐOẠN 2011-2015 – Phần 8: Phân ngành Khoa học nông nghiệp & Dược – độc chất học


Tiếp theo các phần trước về Top 15 cơ sở GD ĐH Việt Nam về công bố ISI giai đoạn 2011-2015 (01/01/2011-26/10/2015), tại Phần 8 này chúng tôi tiếp tục công bố kết quả với phân ngành Khoa học nông nghiệp & Dược – Độc chất học.

Top15_Categories_Part6_web

NOTE:
– Dữ liệu cho năm 2015 vẫn được Web of Science cập nhật đủ.
– Các bạn có thể xem hình với độ nét lớn ở địa chỉ: https://goo.gl/JrCwhW
– Các bạn quan tâm đến danh sách phân ngành, các chỉ số được lựa chọn, quy trình và phương pháp thu thập dữ liệu, xin vui lòng đọc thêm ở mục Methodology.

take a look at the site here Nhóm dự án S4VN (Trắc lượng Khoa học Việt Nam)

Disclaimer: Chúng tôi lưu ý thứ tự của từng trường trong các bảng ở hình này chỉ phản ánh vị trí của trường đó theo tên chỉ số tương ứng; ngoài ra, không đại diện cho bất kỳ chỉ số/thông tin nào khác. Đồng thời, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự suy diễn ý nghĩa nào khác ngoài 3 chỉ số đã nêu trong hình này.

Bạn đọc có thể thảo luận về bài viết này trên fanpage chloroquine kopen online Scientometrics for Vietnam tại đây.

#AgriculturalSciences#Pharmacology#Top Universities in Research#Toxicolog

Comments by other social accounts