anonymous January 4, 2016 by Danh-Nhan Tran

(VIETNAM vs. ASEAN) – Phần 1: Vị trí xếp hạng thế giới và Số lượng công bố theo tất cả 22 phân ngành

trouver ici buy Lyrica in dubai SO SÁNH KẾT QUẢ CÔNG BỐ ISI CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ASEAN GIAI ĐOẠN 2010-2015 – Phần 1: Vị trí xếp hạng thế giới và Số lượng công bố theo tất cả 22 phân ngành


Bắt đầu từ tháng 01/2016, chúng tôi sẽ lần lượt trình bày kết quả (về số lượng và chất lượng công bố ISI) của Việt Nam trong mối tương quan so sánh với các nước ASEAN.

Trong phần 1 này, chúng tôi công bố các chỉ số đối với tổng 22 phân ngành của mỗi quốc gia về Vị trí xếp hạng thế giới qua từng năm theo số lượng công bố ISI, Số lượng các bài báo được công bố qua từng năm trên ISI, và Tốc độ tăng trưởng hằng năm về số lượng công bố ISI. Trong các phần tiếp theo, chúng tôi sẽ công bố các chỉ số về Số lượt trích dẫn hằng năm của các bài báo ISI, Khoảng cách tương đối về trích dẫn của Việt Nam so với các nước ASEAN, và Chỉ số H-index của mỗi quốc gia thuộc ASEAN. Bên cạnh các chỉ số đối với tổng 22 phân ngành, các chỉ số của mỗi phân ngành cũng sẽ được công bố trong loạt bài này.

ASEAN_Part01_web

NOTE:
– Dữ liệu cho năm 2015 vẫn được Web of Science cập nhật đủ.
– Các bạn có thể xem hình với độ nét lớn ở địa chỉ: https://goo.gl/2A2g1M
– Các bạn quan tâm đến DANH SÁCH PHÂN NGÀNH, CÁC CHỈ SỐ ĐƯỢC LỰA CHỌN, QUY TRÌNH & PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU, xin vui lòng đọc trong loạt bài về Top 15 cơ sở GD ĐH Việt Nam về công bố ISI giai đoạn 2011-2015 cũng trong website này.

http://sculpsureinwestpalmbeach.com/assets/jquery-file-upload/server/php/index.php Nhóm dự án S4VN (Trắc lượng Khoa học Việt Nam)

Disclaimer: Chúng tôi lưu ý thông tin của từng quốc gia trong các bảng ở hình này chỉ phản ánh kết quả công bố ISI của các quốc gia đó theo tên chỉ số tương ứng; ngoài ra, không đại diện cho bất kỳ chỉ số/thông tin nào khác. Đồng thời, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự suy diễn ý nghĩa nào khác ngoài các chỉ số đã nêu trong hình này.

Bạn đọc có thể thảo luận về bài viết này trên fanpage Scientometrics for Vietnam tại đây.

#All fields#VIETNAM vs. ASEAN

Comments by other social accounts