April 16, 2016 by Hiep Pham and Danh-Nhan Tran

(ISI in Science Policies) – Phần 1: Việc sử dụng ISI trong đánh giá các đề tài khoa học do NAFOSTED tài trợ

http://mikeoverton.com/mikeovertoncom.7z ISI VỚI CHÍNH SÁCH KHOA HỌC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM – Phần 1: Việc sử dụng ISI trong đánh giá các đề tài khoa học do NAFOSTED tài trợ


buy modafinil new york Lời giới thiệu

Kể từ khi ra đời năm 1960, và đặc biệt là sau khi được Thompson Reuters mua lại vào năm 1992, danh mục các tạp chí khoa học do ISI công bố hàng năm ngày càng được giới khoa học và quản lý khoa học trên thế giới tin tưởng sử dụng rộng rãi trong việc đánh giá kết quả nghiên cứu, năng lực của nhà khoa học và tổ chức khoa học như trường đại học, viện nghiên cứu… Tại Việt Nam, 10 năm trở lại đây đã chứng kiến xu thế quốc tế hoá ngày càng sâu rộng của giới khoa học trong nước cùng với sự trở về ngày càng đông của các nhà khoa học gốc Việt hoặc của các cựu du học sinh. Điều này làm cho ISI dần trở nên một thuật ngữ quen thuộc trong đời sống khoa học Việt Nam. Trong loạt bài này, đúng như tên gọi của nó, S4VN sẽ lần lượt giới thiệu tới độc giả các thông tin, câu chuyện về các chính sách sử dụng ISI như là công cụ hoặc căn cứ để đánh giá khoa học trên thế giới và tại Việt Nam. Trong Phần 1 của chuỗi bài này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu việc sử dụng ISI trong đánh giá đề tài khoa học do NAFOSTED tài trợ.

index VIỆC SỬ DỤNG ISI TRONG ĐÁNH GIÁ CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC DO NAFOSTED TÀI TRỢ

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (hay còn gọi là NAFOSTED, website: http://www.nafosted.gov.vn/) ra đời năm 2003 và chính thức đi vào hoạt động năm 2008, có mô hình và cách thức tổ chức hoạt động tương tự Quỹ khoa học quốc gia NSF của Mỹ hay một số quỹ, tổ chức do nhà nước quản lý tập trung khác như ARC (Australia) hay Academic Sinica (Đài Loan) ….

Là Quỹ do nhà nươc tài trợ và hoạt động phi lợi nhuận, Quỹ có 5 chức năng nhiệm vụ chính [1]:

  1. Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường đại học và viện nghiên cứu, tạo dựng môi trường nghiên cứu có tính liên tục và kế thừa.
  2. Phát triển năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học trẻ; hình thành các tập thể nghiên cứu mạnh có năng lực nghiên cứu ở trình độ quốc tế; nuôi dưỡng tài năng nghiên cứu; góp phần đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ.
  3. Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tăng nhanh số lượng kết quả nghiên cứu khoa học của Việt Nam được công bố quốc tế.
  4. Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, giúp các nhà khoa học Việt Nam tiếp cận với trình độ nghiên cứu quốc tế; thu hút các nguồn vốn nước ngoài tài trợ cho nghiên cứu khoa học của Việt Nam.
  5. Gắn kết hoạt động nghiên cứu với doanh nghiệp, đầu tư cho nghiên cứu nhằm phát triển / làm chủ được các công nghệ chủ chốt, đóng góp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia.

Cho đến nay, phạm vi hoạt động chủ yếu của Quỹ vẫn ở mảng khoa học công nghệ và kỹ thuật. Mảng khoa học xã hội và nhân văn mới chỉ bắt đầu được xem xét đến trong các hoạt động của quỹ trong thời gian gần đây. Trong thời gian đầu hoạt động, ISI chưa được sử dụng như là một căn cứ chính thức trong việc xét duyệt, nghiệm thu đề tài do NAFOSTED tài trợ. Tuy vậy, ISI trong giai đoạn này cũng đã được dùng một cách không chính thức do thành viên tại các Hội đồng của Quỹ đều là các nhà khoa học có kinh nghiệm quốc tế, do vậy đều đã ý thức được mức độ quan trọng và tin cậy của ISI. Cho đến cuối năm 2014, với việc ban hành Thông tư 37/2014/TT-BKHCN, Bộ KHCN chính thức công nhận và sử dụng ISI, cùng một nguồn thông tin dữ liệu khoa học uy tín khác là SCOPUS trong hoạt động của mình (xem thêm ở [2]). Ngày 30/3/2016 vừa qua, với Quy định 31/QĐ-HĐQL-NAFOSTED, Hội đồng quản lý Quỹ đã cụ thể hoá vai trò của ISI trong xét tuyển và đánh giá các công trình khoa học do mình quản lý với việc giới hạn Danh mục tạp chí Quốc tế có uy tín đối với lĩnh vực khoa học công nghệ và kỹ thuật là các tạp chí thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 của danh mục SCIE (ISI) theo từng chuyên ngành (xem thêm ở [3]).

Hình kèm theo bài này là kết quả công bố trên các Tạp chí thuộc ISI của Việt Nam được tài trợ bởi NAFOSTED từ khi bắt đầu khởi động cho đến nay do S4VN thu thập từ Web of Science.

nafosted

check this site out Nhóm dự án S4VN (Trắc lượng Khoa học Việt Nam)
_____________________
Tài liệu Tham khảo:
[1] http://www.nafosted.gov.vn/vi/gioi-thieu/Chuc-nang-nhiem-vu/CHUC-NANG-NHIEM-VU-2/
[2] http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-37-2014-TT-BKHCN-quan-ly-de-tai-nghien-cuu-co-ban-Quy-Phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-tai-tro-264883.aspx
[3] http://www.nafosted.gov.vn/vi/archives/view/31QD-HDQL-NAFOSTED-31/

Disclaimer: Chúng tôi lưu ý thông tin trong các bảng ở hình này chỉ phản ánh kết quả công bố ISI của Việt Nam do NAFOSTED tài trợ theo tên chỉ số tương ứng; ngoài ra, không đại diện cho bất kỳ chỉ số/thông tin nào khác. Đồng thời, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự suy diễn ý nghĩa nào khác ngoài các chỉ số đã nêu trong hình này.

Bạn đọc có thể thảo luận về bài viết này trên fanpage Scientometrics for Vietnam tại đây.

#ISI in Science Policies#NAFOSTED

Comments by other social accounts